دانستنی ها ؟

آیا می دانستید فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از 116 سال عمر می کنند.

آیا می دانستید قلب انسان میتواند خون را 10 متر به بیرون پرتاب کند .

آیا می دا نستید متداولترین نام در دنیا محمد است.

آیا می دانستید زنان تقریبا 2 برابر مردان چشمک میزنند.

آیا می دانستید که فندک قبل از کبریت اختراع شده است.

آیامی دانستید که سالانه 4هزار نفر غیر سیگاری در اثر همنشینی با افراد سیگاری به سرطان ریه مبتلا شده وجان می سپارند.

آیا می دانستید که گوش وبینی درتمام طول عمر انسان در حال رشدمی باشند وبزرگترمی شوند

آیا می دانستید که آب دریا بهترین ماسک زیبایی پوست می باشد.

آیا می دانستید  رشد کودک دربهار بیشتر است.

آیا می دانستید قرینه چشم انسان خون ندارد.

آیا می دانستید وقتی عطسه می کنید قلب شما به اندازه یک میلیو نیم ثانیه 

می ایستد

/ 0 نظر / 17 بازدید